Söndagsskola

Varje söndag har vi söndagsskola för barn mellan 4-12 år. Barnen är med en stund under gudstjänsten, sedan går de till sin söndagsskola. Alla barn har en gemensam samling, där vi sjunger och får lyssna till någon spännande berättelse från Bibeln. Efter samlingen delas barnen in i två grupper där de får bearbeta det de hört. Det kan vara genom diskussioner, pyssel, lekar m.m. Det är mellan 15-20 barn som brukar delta.

Just nu använder vi oss av Skatten som är ett stort äventyr med Gud.