Välkommen till Korskyrkan

Församlingens vision

Vi vill vara en utåtriktad och kärleksfull gemenskap där vi utmanas att bli mer lika Jesus Kristus.