Kategoriarkiv: Allmänt inlägg

ANKARET I STORMEN

Mike och jag åkte för några veckor sedan till Ukraina, för att leverera en skåpbil som donerats av RIA i Borlänge. Den kommer användas av YWAM i Lutsk (en systerorganisation till YWAM Dalarna) i deras hjälparbete bland de krigsdrabbade i framför allt östra Ukraina.

Bilen hade vi packat med bl a rullstolar och medicinsk utrustning, som omedelbart fördes vidare till dem som hade behov. Nu i veckan kom det dessutom till Lutsk en lastbil från Emmaus i Borlänge (de skickar en lastbil varannan månad) med många fler rullstolar, sjukhussängar och annat användbart. Tack för alla förböner för vår resa – allt det praktiska gick utan några som helst problem och vi såg hur Gud var med i allt!

Situationen i Ukraina är obeskrivbar, helt ogripbar för en ”skyddad” svensk, som jag. Jag frågade våra vänner hur de hanterar den oerhörda stressen, osäkerheten och rädslan, och som svar fick jag några punkter som jag tror gäller oss allihop, var vi än är:

  • Tacksamhet – Tacka Gud och tacka människor för det goda som finns, även om det bara känns som små saker. När man lägger fokus på tacksamhet finns det inte lika mycket plats för oro.
  • Perspektiv – lita på att Gud vet vad som pågår, du är inte bortglömd eller undanskuffad. En dag kommer all ondska och orättvisa straffas och försvinna, håll fast vid det hoppet!
  • Lev en dag i taget.
  • Håll dig kvar i gemenskapen med andra kristna – vi tillhör varandra och får bära varandra.


                                            Tillsammans, /Lotta Stevens

VAR ÄR DE NIO ANDRA?

Lukasevangeliets 17:e kapitel berättar om hur Jesus möter tio spetälska män. De får ju inte komma i närheten av andra pga smittorisken, men de tror på att Jesus kan hela och ropar högt ”Jesus! Förbarma dig över oss!” Jesus säger åt dem att de ska visa upp sig för prästerna som kan friskförklara dem – och på vägen dit blir de också helade! En av männen vänder tillbaka till Jesus för att tacka honom. ”Var är de nio andra?” När du och jag läser texten blir vi nog också förvånade: Varför springer de inte alla genast tillbaka för att tacka för undret som har skett? Dessutom är han som återvänder en SAMARIER – en utlänning!

Det är lätt att vara så glad och uppfylld av det goda man fått att man glömmer bort den som givit det. Det är som när man som förälder måste påminna barnen att tacka farmor och farfar för postad julklapp – det är inte alltid det händer av sig självt.

Ju mer man tackar, desto mer hittar man att tacka för! Desto mer känner man igen Guds hand mitt i vardagen – hans ledning, hans inspiration, hans visdom, kraft och frid när ens egen börjat tryta.

”Var alltid glada, be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus.” (1Thess 5). Vad är det Gud vill? Att vi ska samtala med honom i bön, bära fram bekymmer och glädjeämnen, och att vi ska tacka honom för den han är och för allt det han gör. Då får vi en bestående glädje, som håller genom alla omständigheter. Enkelt? Nja… vi får hjälpas åt att påminna och uppmuntra varandra till det! 
                                                       Guds välsignelse /Lotta Stevens

Gudstjänst i vår kyrka

På söndag den 20 juni har vi ÄNTLIGEN en gudstjänst i vår kyrka klockan 11:00

Vi har ordnat så vi kan sitta säkert med avstånd mellan alla besökare. Som familj kan ni givetvis sitta tillsammans, men avståndet till andra skall vi vara noga med att hålla.

Efter gudstjänsten har vi planerat för fika i trädgården, ta med din  filt och fika korg och umgås med förstånd.

 

Korskyrkan Borlänge via Facebook

Var med på Pinstdagens gudstjänst i Korskyrkan, 30 maj kl 11. Medverkan av Lotta Stevens, Gunilla Strand m.fl.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FnCUFVChAxlE%3Ffbclid%3DIwAR3pCSECPZE4h_PPPgVMlSwszznM9e7snUcHpi1oWRM9svdVBYBaMmAMt4s&h=AT1QWDaFLkBXY4_MOzrqYW9K1c4CuEuGQjX4PSUPtFGk5-aR2CabASJseqOMarNMydgNI1kVfxt5TN1spQJV1Z4oJSE7xJJ6ycjHrPtkMsIQ4qPwrt6thwufWXYfQT3xhjhklQ

https://youtu.be/nCUFVChAxlE?fbclid=IwAR3pCSECPZE4h_PPPgVMlSwszznM9e7snUcHpi1oWRM9svdVBYBaMmAMt4s
via Korskyrkan Borlänge på Facebook

Korskyrkan Borlänge via Facebook

Välkomna att fira gudstjänst med oss på söndag kl 11! Jessica Elnefred predikar och Cissi Land m.fl. sjunger med och för oss.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdlXdqdeM7T8%3Ffbclid%3DIwAR21hrG7BMgIXCzcvf6j26t4o8I1ZKuHyy6I9gsiG86EGr5_I2Sj77zW1tc&h=AT2LGTJyqXK85SoNBL0SARtqJvXYkiUL_dAmIirxU6asrUEp5QwvRHbJSXkNhQh6-CDNRK08h8b5pXURBGpn5Hqqf2UVR0dbyw0dUwN4iT0Se-716mzXdUfejVqWUwWO6xH02w

https://youtu.be/dlXdqdeM7T8?fbclid=IwAR21hrG7BMgIXCzcvf6j26t4o8I1ZKuHyy6I9gsiG86EGr5_I2Sj77zW1tc
via Korskyrkan Borlänge på Facebook

Korskyrkan Borlänge via Facebook

Välkomna att fira gudstjänst med oss på söndag kl 11! Jessica Elnefred predikar och Cissi Land m.fl. sjunger med och för oss.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdlXdqdeM7T8%3Ffbclid%3DIwAR21hrG7BMgIXCzcvf6j26t4o8I1ZKuHyy6I9gsiG86EGr5_I2Sj77zW1tc&h=AT2LGTJyqXK85SoNBL0SARtqJvXYkiUL_dAmIirxU6asrUEp5QwvRHbJSXkNhQh6-CDNRK08h8b5pXURBGpn5Hqqf2UVR0dbyw0dUwN4iT0Se-716mzXdUfejVqWUwWO6xH02w

https://youtu.be/dlXdqdeM7T8?fbclid=IwAR21hrG7BMgIXCzcvf6j26t4o8I1ZKuHyy6I9gsiG86EGr5_I2Sj77zW1tc
via Korskyrkan Borlänge på Facebook

Korskyrkan Borlänge via Facebook

Välkomna att fira gudstjänst med oss på söndag kl 11! Jessica Elnefred predikar och Cissi Land m.fl. sjunger med och för oss.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FdlXdqdeM7T8%3Ffbclid%3DIwAR21hrG7BMgIXCzcvf6j26t4o8I1ZKuHyy6I9gsiG86EGr5_I2Sj77zW1tc&h=AT2LGTJyqXK85SoNBL0SARtqJvXYkiUL_dAmIirxU6asrUEp5QwvRHbJSXkNhQh6-CDNRK08h8b5pXURBGpn5Hqqf2UVR0dbyw0dUwN4iT0Se-716mzXdUfejVqWUwWO6xH02w

https://youtu.be/dlXdqdeM7T8?fbclid=IwAR21hrG7BMgIXCzcvf6j26t4o8I1ZKuHyy6I9gsiG86EGr5_I2Sj77zW1tc
via Korskyrkan Borlänge på Facebook