månadsarkiv: mars 2015

FÖRÄLDRAR EMELLAN I BORLÄNGE – Våren 2015


Självkänsla och självförtroende – vad stärker barn?

Onsdag den 25 mars kl. 18.30-20.30
Soltorgsgymnasiet, Masergatan 20, Borlänge
Kvällens föreläsning handlar om självkänsla, självförtroende och vad vi kan göra för att stärka barn i att tycka om sig själva och tro på sin egen förmåga och kraft. Lotta Polfeldt, socionom och leg psykoterapeut arbetade i många år på Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i utsatta livssituationer, mottagningen för barn i sorg. Sedan 2012 arbetar hon i privat regi med barn, unga och vuxna i sorg och kris. Hon utbildar och föreläser om sorg och kris, samt om självkänsla och självförtroende.
Kom och lyssna!


Hur hänger det ihop? Unga, internet och datorberoende 
Tisdag den 21 april kl. 18.30-20.30
Soltorgsgymnasiet, Masergatan 20, Borlänge
Mikael Hansson är beteendevetare och har arbetat med ungdomar i många år. Han arbetar som skolkurator i Gagnefs kommun sedan tre år. Under föreläsningen försöker han reda ut hur ungdomar hamnar i databeroende och om hur man med de rätta kunskaperna kan hjälpa till att förhindra det.
Välkommen!

Infofolder Föräldrar Emellan 2015