månadsarkiv: augusti 2014

Uppstartsdag!

Söndagen den 31 augusti har vi en uppstartsdag i festvåningen.
Vi börjar kl 10.30 med Gudstjänst med nattvard, söndagsskola.
Efter gudstjänsten äter vi lunch (självkostnadspris) tillsammans och sedan blir
det information om:
Projektet ”Växande församling”, Träffpunkt
mm. Aktiviteter för barnen.
Det ges tillfälle till diskussioner, tankar och
idéer i härlig samvaro.
Välkomna!